Ranking Gmin i Powiatów w 2022 roku

Ranking Aktualna edycja Pierwsze miejsce
Ranking Powiatów do 60 tys. mieszkańców 2022 Powiat Drawski
Ranking Powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców 2022 Powiat Słupski
Ranking Powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców 2022 Powiat Pilski
Ranking miast na prawach powiatu 2022 Miasto na prawach powiatu: Rzeszów
Ranking gmin miejskich i miejsko-wiejskich 2021 Bolesławiec
Ranking gmin wiejskich 2021 Chełmiec
Zasady udziału w Rankingu Związku Powiatów Polskich

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu "Dobry Polski Samorząd". Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Ranking trwa przez cały rok. Nagrody za udział w rankingu, okolicznościowe puchary i dyplomy dla zwycięzców, wręczane są corocznie podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Związek Powiatów Polskich. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów. W ramach Rankingu samorządy mogą otrzymać także specjalne wyróżnienie "Super Powiat/Super Gmina", jeżeli JST uzyska największy procentowy udział realizacji kategorii rankingowych - co świadczy o kompleksowym i wielopłaszczyznowym działaniu danego samorządu. Warto wiedzieć, że również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatnie ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej są one zgłaszane do oceny eksperckiej w ramach Rankingu ZPP.

Zapraszamy wszystkich do systematycznego śledzenia postępów poszczególnych samorządów w rankingu ZPP, a samorządowców do czynnego współuczestnictwa w tej rywalizacji.

Wszelkie dodatkowe odpowiedzi na pytania mogą Państwo uzyskać pisząc na mail: ranking@zpp.pl