Ranking Powiatów i Miast na prawach powiatu w 2023 roku

Ranking Aktualna edycja Pierwsze miejsce
Ranking Powiatów do 60 tys. mieszkańców 2022 Powiat Augustowski
Ranking Powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców 2022 Powiat Raciborski
Ranking Powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców 2022 Powiat Pilski
Ranking miast na prawach powiatu 2022 Miasto na prawach powiatu: Nowy Sącz
Ranking gmin miejskich i miejsko-wiejskich 2021 Bolesławiec
Ranking gmin wiejskich 2021 Chełmiec
Zasady udziału w Rankingu Związku Powiatów Polskich

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Miast na prawach powiatu prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla powiatowego. Ranking prowadzony jest w podziale na cztery kategorie jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców oraz miasta na prawach powiatu. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie online.
Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; oraz działania promocyjne.
Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu "Dobry Polski Samorząd".
Samorządy mogą otrzymać także specjalne wyróżnienie "Super Powiat" lub "Super Miasto", jeżeli JST uzyska największy procentowy udział realizacji kategorii rankingowych - co świadczy o kompleksowym i wielopłaszczyznowym działaniu danego samorządu. Ranking trwa przez cały rok.
Nagrody za udział w rankingu wręczane są corocznie podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
Zapraszamy wszystkich do systematycznego śledzenia postępów poszczególnych samorządów w rankingu ZPP, a samorządowców do czynnego współuczestnictwa w tej rywalizacji.


Wszelkie dodatkowe odpowiedzi na pytania mogą Państwo uzyskać pisząc na mail: ranking@zpp.pl